Gymnasiesärskolan / Särskolan / Välkommen till ett nytt läsår

Välkommen till ett nytt läsår

Vi hälsar alla nya och gamla elever välkomna till ett nytt läsår.

Skolan börjar tisdagen den 20 augusti kl. 8.10 och slutar kl. 11.10. Lunch serveras inte denna dag.