Gymnasiesärskolan / Utbildningar

Utbildningar

En lärare och två elever sitter vid ett bord och tittar på en iPad

Gymnasiesärskolan bedriver undervisning för elever på Nationella program och Individuellt program.

Gymnasiesärskolan har fyra nationella program samt ett individuellt program. Inom ramen för det individuella programmet läser eleverna ämnesområden. Eleverna på det individuella programmet delas in i olika grupper, där samtliga ämnesområden ingår i varierande omfattning.
Varje klass har elever från åk 1 till åk 4. Vi finns på Jenny Nyströmskolan, Carlsbergsvillan och på Campus Storken. Vårt övergripande mål är att varje elev ska få ett så självständigt liv som möjligt i arbete, studier, boende och fritid.

Vill du veta mer

Mats Insulander

Rektor

för BF- och VO-programmet

0480-45 18 55

0725-70 42 71

Anders Nord

Rektor

för Gymnasiesärskolan

0705-69 31 31