Gymnasiesärskolan / Utbildningar / Sökbara program läsåret 2020/2021 / Nationella program / Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAB)

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAB)

Läs mer om Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att lär dig hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Det kan vara reparationer, lokalvård och måleri, markarbeten och skötsel av grönytor. Du ska tycka om att samverka med andra nänniskor och att arbeta med service. I framtiden kommer du att arbeta mycket bland andra människor, något som det här programmet förbereder dig för.

Kuser Poäng
Bygg och anläggning 1 100
Bygg och anläggning 2 200
Enteprenörskap 100
Fastighetsskötsel 200
Hantverkstekniker 1
100
Lokalvård 1
200
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Material och verktyg 1 100
Service och bemötande 1 100
Skötsel och utemiljöer 1 100
Växtkunskap 1 100
   
Summa 1300

Skolverkets informationsfilm om programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Kontakta oss

Ulf Malmqvist

Signatur: MU

Lärare

Mentor FAB

0480 45 18 71

Kent Olofsson

Signatur: OK

Lärare

Mentor FAB

0480-45 18 71

0706-77 81 91

Agneta Ålund

Signatur: ÅA

Lärare

Kärnämneslärare NAT

0480-45 18 46