Jenny Nyströmskolan / Aktuellt / APL utomlands

Jenny Nyström kan nu ge sina elever APL utomlands fram till 2027

Publicerad: 2021-03-26 15:54 Håkan Nihlwing

Jenny Nyströmskolan i Kalmar har blivit ackrediterade genom Erasmus+. Stödet betyder att skolan under sju års tid har möjlighet att skicka elever på praktik utomlands, främst inom EU.

Eleverna på yrkesprogrammen har 15 veckors APL (arbetsplats förlagt lärande), där några av veckorna kan spenderas utomlands. Skolan tillgodoser eleverna med en praktikplats som passar deras utbildning där de kan spendera från två till 12 veckor av sin APL. Det finns också möjlighet till praktik utomlands efter studenten men då under en längre period, tre till 12 månader. Hela praktiken finansieras av Erasmus och är en språngbräda in i yrkeslivet för de elever som läser något av yrkesprogrammen.

Louise Nilsson går sista året på restaurang och livsmedelsprogrammet med inriktning bageri. Förra våren var Louise och gjorde praktik på ett konditori i Spanien precis innan COVID19 bröt ut.
-Det var otroligt att få se en annan kultur och framförallt då inom de ämnet som man älskar, som är då bakning, säger Louise. 

Erasmus+ vänder sig till alla utbildningssektorer och ger möjlighet för utbyte åt både elever och lärare. Syftet är att bidra till ett mer demokratiskt samhälle i enlighet med Agenda 2030; att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och jobba för att främja det livslånga lärandet för alla. Jenny Nyströms Erasmus projekt tillhör Key Action 1 som innebär ett fokus på mobilitet, kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten. I nuläget har Erasmus cirka 150 partnerländer som kan delta i olika projekt.

Restaurangläraren Håkan Nihlwing, ansvarig för Erasmus + säger:
-Vi har långa samarbeten med flera länder som vi hoppas kunna fortsätta med nu även efter Corona.

Håkan fortsätter berätta hur framtida elever på Jenny Nyström kan dra nytta av samarbetet.
-Erasmus+ ger ett mervärde för eleverna som får ett tillskott till sin utbildning, något som de kan använda i sitt cv när de söker jobb. Men det ger även mycket livserfarenhet att kunna vara iväg och klara sig själv i några veckor och en riktigt bra språngbräda in i yrkeslivet.

Håkan har själv varit iväg på en så kallad "jobbskuggning" i Frankrike vid två tillfällen. Ackrediteringen ger även lärare möjligheten att ta del av andra kulturers pedagogik och arbete med undervisning. Lärare och handledare som jobbar med yrkeseleverna kan åka iväg i några veckor och utländska lärare kan även komma till Jenny Nyström vilket stimulerar till nytänkande och kompetenshöjande insatser. Detta ser Håkan som en långsiktig nytta både för alla lärare och elever på Jenny Nyströmskolan.

Vill du veta mer?

Kontakta: This is an email address
Se även: Internationalisering

bild på film klipp