Jenny Nyströmskolan / Aktuellt / Viktig information för elever och vårdnadshavare på Jenny Nyströmskolan

Viktig information för elever och vårdnadshavare på Jenny Nyströmskolan

Publicerad: 2020-11-11 13:28

Här samlar vi all information som publiceras angående skolans hantering av Covid-19. Tidigare publicerade sidor kan läsas i högerspalten.

Den 10/11-20 kom skärpta allmänna råd för Kalmar län och många undrar varför gymnasieförbundets skolor inte går över helt till fjärrundervisning för att minska smittspridning. Skolorna har inte möjlighet att göra detta eftersom skolorna regleras av en annan förordning. I våras togs ett nationellt beslut om fjärr- och distansundervisning av regeringen men detta beslut hävdes 15 juni och de nya riktlinjerna säger att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. I förra veckan tog gymnasieförbundet, i dialog med Länsstyrelsen, beslutet att de högskoleförberedande programmen i åk 2 och 3 (med undantag för estetiska programmet) ska gå över till fjärrundervisning för att avlasta kollektivtrafiken. Årskurs 1 och yrkesprogrammen prioriteras att ha sin undervisning i skolan för att bättre kunna tillgodogöra sig utbildningen och för att kunna genomföra vissa utbildningsmoment.

Fjärrundervisning Jenny Nyströmskolan

 • Na18A samt Na19A kommer saxa fjärrundervisning med närundervisning enligt följande schema (gäller fram till jul); NA18A har fjärrundervisning; v.46, v.47 samt v.50, v.51. NA19A har fjärrundervisning v.48 samt v.49

Individuella val

 • Alla individuella val sker via fjärrundervisning.
 • Om eleven har sitt individuella val på JN har eleven möjlighet att gå till den sal som visas i schemat eller sitta på annan plats. Läraren finns i klassrummet och bedriver fjärrundervisning för alla elever som finns i gruppen.
 • Om eleven har sitt individuella val på LK eller ST har eleven möjlighet att gå till någon av de salar som programmet anvisats. Eleven har även möjlighet att sitta på annan plats. Läraren finns i klassrummet på LK eller ST och bedriver fjärrundervisning för alla elever som finns i gruppen.

Språkval

 • För de elever som har språkval (inte som individuellt val) ska eleven följa ordinarie schema. T.ex. NA20A har språkval i årskurs 1 och de eleverna ska gå på respektive schemaposition.

Information

 • Alla elever har informerats om vikten av att följa de instruktioner som ges.
 • Mentorer för kontinuerlig dialog med sina respektive klasser om vikten av att följa de direktiv som finns.
 • Skolsköterskorna har varit med och informerat i aulan i samband med upprop för årskurs 1. Till årskurs 2 och 3 har skolsköterskorna spelat in en informationsfilm.
 • Skyltning finnas i skolans lokaler som påminnelser om att följa direktiven.
 • Eleverna uppmanas att vänta med att öppna sitt skåp om skåpsgrannen är där.

Hygien och städning

 • Utökad städning av alla kontaktytor och toaletter.
 • Handsprit i matsal, varje klassrum och allmänna utrymmen.
 • Utökade städ- och hygienrutiner i matsalen.

Organisation

 • Högertrafik gäller i korridorer.
 • Lektionssalar låses inte för att undvika trängsel i korridorerna.
 • Utökade lunchtider i restaurangen.
 • Beredskap att vidta ytterligare åtgärder i samband med skollunchen om så behövs.
 • Anpassade introduktionsaktiviteter i samband med skolstarten.
 • Anpassade aktiviteter
 • Föräldramötet i årskurs 1 genomförs digitalt.
 • Uteidrott så mycket som möjligt.
 • Restriktivitet med externa besökare på skolan samt med resor för såväl elever som personal.
 • Inga schemabrytande aktiviteter som kräver storsamling.

Åtgärder i skolrestaurangen

 • Vi förstår att det kan kännas oroligt att skolrestaurangen är trång och fullsatt, men vi arbetar kontinuerligt med att förebygga smittspridning. 
 • Beslutet om fjärrundervisning för vissa klasser på Jenny Nyströmskolan innebär att det kommer vara färre antal elever inne på skolan. 
 • För att ytterligare minska risken för trängsel har vi plockat bort sittplatser i skolrestaurangen för att glesa ut och minska risken för trängsel när ni äter. 
 • Under vecka 48 kommer ytterligare platser finnas tillgängliga i den ny restaurangdelen på skolan. 
 • Lunchpaket finns fortfarande att hämta för dig som väljer det istället för lunch. 
 • Desutom har skolan anlitat Securitas för att motverka trängsel i matkön och kontrollera skolleditimationerna.

Vi behöver alla hjälpas åt och du som elev kan hjälpa till genom:

 • att följa ditt lunchschema och gå på lunch i skolrestaurangen på angiven tid.
 • att respektera varandra och tänka på att hålla avstånd.
 • att använda handsprit vid in- och utgången till restaurangen.
 • att inte flytta bord och stolar, utan låta allt stå enligt den möblering som är.

Ytterligare åtgärder kan komma att behövas vidtas och meddelas då så snart som möjligt.

Om kollektivtrafiken

 • Om du åker kollektivt så tänk på att inte gå på bussar som redan är fullsatta. I de flesta fall kommer det en förstärkningsbuss strax efter eller, om du har möjlighet, ta en tidigare eller senare buss.

Från KLT har följande information angående linjer med många resenärer kommit:

Linje 101 Byxelkrok – Borgholm – Kalmar
kl.06.45 ej fullsatt
Kl.07.00 + förstärkningsbuss nära fullsatt
kl.07.15 nära fullsatt
kl. 07.30 ej fullsatt
kl.15.09 nära fullsatt
kl.17.09 nära fullsatt

Linje 105 Mörbylånga – Kalmar
kl. 07.00 nära fullsatt
kl.07.15 halvfull
kl.07.21 från Ölands köpstad ej fullsatt
kl. 14.10 mot Mörbylånga nära fullsatt
kl. 14.40 mot Mörbylånga nära fullsatt

Linje 121 Bergkvara – Torsås – Kalmar
kl. 07.00 nära fullsatt
kl. 08.45 nära fullsatt

Linje 131 Nybro – Trekanten – Kalmar
kl. 07.05 mot Kalmar nära fullsatt
kl. 09.05 mot Kalmar nära fullsatt

Linje (160)/161 (Västervik) – Oskarshamn - Kalmar
kl. 06.40 nära fullsatt
kl. 14.00-15.00 avgång var 15-minut från Kalmar
kl. 15.00-16.00 avgångar var 10-minut från Kalmar
kl. 16.00-17.00 avgång var 15-minut från Kalmar

Stadstrafiken i Kalmar
För linje 401, 402, 403 och 405 är det flest resenärer vid kl. 07.15 – kl.07.45.

För övriga linjer och avgångstider har KLT rapporterat att det är färre resenärer