Jenny Nyströmskolan / Aktuellt / Covid-19: Info för elever och vårdnadshavare / Information ÅK 1 Salsändringar fr.o.m 24/11

Information ÅK 1 Salsändringar fr.o.m 24/11

Från och med måndagen den 23/11 kommer en del av våra elever i årskurs 2 och 3 att studera via fjärrundervisning. Det kommer att leda till att en del salar på skolan blir lediga och att vi får möjlighet att sprida ut oss mer på skolan.

Ni tilldelas vid de flesta tillfällen mer än ett klassrum. Gå in i skola24 (från och med fredag eftermiddag) och se efter om ni fått nya salar. När det står två salar på schemat går ni till den sal som står först och där möter lärare upp.

Utöver de klasser som studerar via fjärr behöver vi minska antalet elever som är på plats på JN. Axel Wüedelskolan står för närvarande tom eftersom vuxenutbildning får bedrivas via fjärrundervisning. Vi kommer därför att, i första hand fram till och med den 8 december, flytta några av våra klasser till AW.

För att det ska fungera så bra som möjligt för er elever kommer dessa klasser att ha all sin undervisning på AW under den här perioden utom möjligen idrotten. Varje klass får två klassrum var på AW. Vi har fått klassrum på plan 3 och 4. Bakgrunden till vilka klasser som valts ut är att det behöver vara klasser som till största delen har undervisning som inte kräver specialsalar.
De klasser som berörs av flytt till AW är:

  • BF20a
  • BF20b
  • RL20

Axel Weüdelskolan är låst och därför kommer de lärare som undervisar ovanstående klasser att komma och öppna åt er i samband med lektionerna.