Jenny Nyströmskolan / Aktuellt / Nyhetsarkiv / Covid-19: Info för elever och vårdnadshavare

Covid-19: Info för elever och vårdnadshavare

Publicerad: 2020-11-11 13:28

Här samlar vi all information som publiceras angående skolans hantering av Covid-19. Tidigare publicerade sidor kan läsas i högerspalten.

2021-02-26

Jenny Nyströmskolan och skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att fortsätta bedriva undervisning som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från den 1 mars till och med den 5 mars.

Jenny Nyströmskolan fortsätter enligt den tidigare planeringen, vilket innebär att IM, Gymnasiesärskolan samt ytterligare en del elever är på plats för närundervisning. De elever som är på plats är samma elever som hade närundervisning även innan sportlovet. 
För kännedom har Stagneliusskolan årskurs 3 inne för närundervisning och en del elever har sin undervisning på Campus Storken, vilket innebär att de äter sin lunch på Jenny Nyströmskolan.

Information från förbundsdirektören:
Det är fortfarande en hög smittspridning i länet, vilket gymnasieskolorna måste ta hänsyn till vid planering av och återgång till närundervisning. Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar efter ett scenario där verksamheten successivt kommer att anpassa sig utifrån rådande smittspridning och rekommendation från smittskyddsenheten i Kalmar län. Kalmarsunds gymnasieförbund vill ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån varje elevs förutsättningar. Distans- och fjärrundervisning har överlag fungerat bra men det finns undervisningssituationer som gör det nödvändigt att erbjuda viss del av undervisningen som närundervisning. För att kunna göra detta på att smittsäkert sätt behöver vi nu alla hjälpas åt. Det är av största vikt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma om vi har symtom. Vi är i ett läge där vi alla måste ta ett stort ansvar för att inte öka smittspridningen.

Läs mer här: https://www.gyf.se/sv/Nyhetslista/Fjarrundervisning-och-viss-narundervisning

2021-02-12

Inför kommande sportlov vill gymnasieförbundet informera om de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående utlandsresor.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har varit utomlands och som reser in i Sverige
ska testa sig för covid-19 vid hemkomst till Sverige och testa sig igen på dag fem efter ankomst. Det
gäller från och med förskoleklass och uppåt. Yngre barn behöver inte testa sig. Alla i ditt hushåll ska
undvika nära kontakter och stanna hemma i minst sju dagar. Det gäller även om testerna visade att
du inte hade covid-19. Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och
oavsett om du tidigare haft covid-19. Under de här dagarna har du inte rätt till smittbärarpenning.

Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i
samhället, men du ska alltid följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla. Har du fått vaccin för covid-19 så undantas du inte från smittspårning eller ovanstående
rekommendationer.

För dig som reser inom Sverige:
● begränsa antalet nya nära kontakter
● umgås bara i en mindre krets
● planera för att kunna hålla avstånd till andra
● undvik situationer där det är risk för trängsel
● har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma eller i ditt boende och testa dig
● res säkert

Inför kommande sportlov vill gymnasieförbundet informera om de senaste
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten angående utlandsresor.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har varit utomlands och som reser in i Sverige
ska testa sig för covid-19 vid hemkomst till Sverige och testa sig igen på dag fem efter ankomst. Det
gäller från och med förskoleklass och uppåt. Yngre barn behöver inte testa sig. Alla i ditt hushåll ska
undvika nära kontakter och stanna hemma i minst sju dagar. Det gäller även om testerna visade att
du inte hade covid-19. Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och
oavsett om du tidigare haft covid-19. Under de här dagarna har du inte rätt till smittbärarpenning.
Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i
samhället, men du ska alltid följa de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för
alla. Har du fått vaccin för covid-19 så undantas du inte från smittspårning eller ovanstående
rekommendationer.
För dig som reser inom Sverige:
● begränsa antalet nya nära kontakter
● umgås bara i en mindre krets
● planera för att kunna hålla avstånd till andra
● undvik situationer där det är risk för trängsel
● har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma eller i ditt boende och testa dig
● res säkert
Vill du läsa mer finns om rekommendationerna kring utlandsresor så finns information på
Folkhälsomyndighetens hemsida.Vill du läsa mer finns om rekommendationerna kring utlandsresor så finns information på
Folkhälsomyndighetens hemsida.

2021-01-27

Utifrån nuvarande smittläge är det vår plan att fortsätta med fjärrundervisning fram till sportlovet. Vi fortsätter som tidigare med en kombination av fjärr- och närundervisning för elever som läser praktiska kurser. För tillfället är ungefär 25% av skolans elever på plats. Vi öppnar även upp för att fler elever får möjlighet att komma in på skolan för att genomföra examinationer. Dessutom finns möjlighet för dig som har behov att följa fjärrundervisningen med vuxenstöd i skolan. Detta måste anmälas i förväg, kontakta din mentor om du är intresserad.

2021-01-21

Enligt regeringens presskonferens 210121 var budskapet att vi som gymnasieskola har möjlighet att från och med nästa vecka börja ta in elever. Utifrån nuvarande smittläge i Kalmar har vi beslutat att fortsätta med fjärrundervisning i nuvarande form och omfattning tills annat beslut fattas. När det blir förändringar kommer det att meddelas i god tid.

MVH

Skolledningen JN

2021-01-11

På rekommendation från Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlängdes beslutet om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund till 24 januari 2021 med några undantag. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken samtidigt som Folkhälsomyndigheten ser en ökad smittspridning bland ungdomar i gymnasieåldern.

Lunch vid fjärrundervisning

Gymnasieförbundet arbetar just nu med frågan om lunch vid fjärrundervisning och kommer ge mer information inom kort.

För de elever som har undervisning i skolans lokaler har skolrestaurangerna öppet som vanligt och du följer ditt lunchschema och din skolas instruktioner.

När du är i skolan tänk på följande:

 • tvätta händerna ofta.
 • använd handsprit vid in- och utgången till skolrestaurangen.
 • hosta och nys i armvecket.
 • respektera varandra och tänka på att hålla avstånd ca. 1,5 m mellan varandra.
 • stanna hemma om du är sjuk.
 • gå endast på lunch i skolrestaurangen enligt ditt lunchschema och på angiven tid.

Kollektivtrafiken

Om du åker kollektivt så tänk på att inte gå på bussar som redan är fullsatta. I de flesta fall kommer det en förstärkningsbuss strax efter eller, om du har möjlighet, ta en tidigare eller senare buss.

Munskydd

Från och med den 7 januari 2021 är det en rekommendation för alla över 16 år att ha munskydd i kollektivtrafiken under pendlingstiderna som är mellan kl. 7.00–9.00 samt kl. 16.00–18.00 på vardagar. Resenärer får självklart bära munskydd även vid andra tider på dygnet.

Munskydd kommer inte att delas ut av Kalmar länstrafik ombord på fordonen utan det är varje persons egna ansvar att införskaffa ett munskydd. På klt.se finns det mer information om vad som gäller för munskydd i kollektivtrafiken.

2020-12-19

Regeringen informerade under fredagen den 18 december att distansundervisning ska fortsätta på gymnasiet fram till och med den 24 januari. Vi får återkomma med besked vad som gäller på måndagen den 25 januari. Smittläget kommer att vara vägledande och hur sitatuationen ser ut efter julledigheten vet ingen i dagsläget. Samma undantag som vi informerat om 2020-12-17 gäller fortsatt. Se nedan.

2020-12-17

Direktionen inom Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit beslut om att fjärrundervisning fortgår terminen ut. Vi ska alltså fram till fredagen den 15 januari fortsätta som idag, där huvudregeln är fjärr- och distansundervisning med följande undantag:

 • Gymnasiesärskolan är ju undantaget denna rekommendation helt och hållet
 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
 • elever på introduktionsprogrammen
 • elever som i övrigt är sårbara vid fjärr- och distansundervisning

Fr.o.m med måndagen den 18 januari är det ny termin och vi återkommer med besked hur undervisningen ska bedrivas därefter utifrån det aktuella smittläget och rekommendationer.

2020-12-03

I dag lämnade Folkhälsomyndigheten en rekommendation som innebär att gymnasieskolan från och med måndag den 7 december övergår till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta ska bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.
För oss på JN betyder det att alla klasser på gymnasiet därmed går över till fjärrundervisning från och med måndag den 7 december till och med fredag den 8 januari.
Det innebär att förutsättningarna ändras mycket drastiskt med kort varsel. Utifrån FHM så finns det möjligheter för undantag och här måste ni som undervisande lärare vända er till respektive rektor.

Det här är undantaget från fjärr- och distansundervisning:

 • elever på gymnasiesärskolan
 • elever på introduktionsprogram
 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • nationella prov
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans 

Mejl till eleverna 2020-12-03

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har idag beslutat och meddelat att vi från måndag 7 december ska stänga skolan och helt gå över till fjärrundervisning.

Det innebär att alla era lektioner sker via Meet från måndag och vi vet att de allra flesta i åk 1 har testat och vet hur det fungerar. Åk 2 och 3 var med redan i våras så där lär det fungera utan större problem.

Undantag kan bli aktuellt om vi ser att ni elever absolut måste komma till skolan för examinationer eller praktiska moment. Det beslutet tar i så fall respektive rektor och meddelas genom mentor och/eller undervisande lärare.

Det är nu viktigt att du kan sitta så ostört som möjligt under lektionerna när du är hemma. Ha kameran på under hela lektionen gärna med en snygg bakgrund, finns i appen. Uppstår några problem så kontaktar du din mentor så skolan vet om problemet för att eventuellt kunna hjälpa till med en lösning.

Tänk på att under morgondagen, läs fredag 4 december, tar möjligheten att komma in och hämta böcker och annat du behöver i undervisningen. Behöver du av andra skäl komma in på skolan den närmsta tiden så måste du kontakta mentor eller undervisande lärare i förväg och bestämma en tid. Skolan kommer vara låst från måndag.