2020-11-11

2020-11-11

Utifrån de nya direktiv som gäller för region Kalmar län från och med idag så har skolledningen tillsammans med skolledningarna på Lars Kagg och Stagnelius kommit fram till följande:

NA19A och NA18A bedriver nu fjärrundervisning (minskar antalet elever på skolorna och i kollektivtrafiken)
Ni ska stanna hemma om ni har symtom och genomföra corona-test. Visar det sig att du har corona så kontakta din mentor omedelbart.
När du befinner dig på skolan (och fritiden) så var noga med social distansering, tvätta händerna ofta etc.
Det kan komma nya beslut med kort varsel
Vad gäller matsalen så kommer ett antal bord och stolar tas bort för att skapa möjlighet för social distansering - se till att hålla mattiden enligt ditt schema.
Såhär ser det ut gällande fjärrundervisning 2020-11-11
Naturvetenskapliga programmet
Na18A samt Na19A kommer saxa fjärrundervisning med närundervisning enligt följande schema (gäller fram till jul);
NA18A har fjärrundervisning; v.46, v.47 samt v.50, v.51
NA19A har fjärrundervisning v.48 samt v.49

Programfördjupning
Inom NA-programmet så har årskurs 2 samt årskurs 3 programfördjupningar som samläses med NA-programmet på Lars Kagg. När klassen har närundervisning så ska eleven följa sitt schema d.v.s. att eleven ska vara på plats på programfördjupningen om den så sker på Lars Kagg eller Jenny Nyströmskolan

Språkval
För de elever som har språkval (inte som individuellt val) ska eleven följa ordinarie schema. T.ex. NA20A har språkval i årskurs 1 och de eleverna ska gå på respektive schemaposition.

Individuella val
Alla individuella val sker via fjärrundervisning.
Om eleven har sitt individuella val på JN har eleven möjlighet att gå till den sal som visas i schemat eller sitta på annan plats. Läraren finns i klassrummet och bedriver fjärrundervisning för alla elever som finns i gruppen.
Om eleven har sitt individuella val på LK eller ST har eleven möjlighet att gå till någon av de salar som programmet anvisats (SE NEDAN). Eleven har även möjlighet att sitta på annan plats. Läraren finns i klassrummet på LK eller ST och bedriver fjärrundervisning för alla elever som finns i gruppen.
Block A;
BF-elever - F4, F5 och F7
VO-elever - A1 och A9
ES-elever - P3 och K5
RL-elever - R9 och R11
NA-elever - N5 och N11
HT-elever - har bara IND-val på JN.

Block B;
BF-elever - F3, F4 och F7
VO-elever - N5 och N6
ES-elever - N3 och N13
RL-elever - P3 och R0
NA-elever - N1 och N11
HT-elev - tis K5 och ons F2.

Individuellt val språk sker på plats enligt ordinarie schema.