Jenny Nyströmsskolan / Aktuellt / Vad har hänt på JENNY / Jenny Nyströmsskolan har fått utmärkelsen ett bibliotek i världsklass!

Jenny Nyströmsskolan har fått utmärkelsen ett bibliotek i världsklass!

Publicerad: 2018-03-27 10:39

Jenny Nyströmsskolans skolbibliotek har blivit utsedd till ett skolbibliotek i världsklass. Av 50 nominerade skolbibliotek så är Jenny Nyströmsskolan ett av de 32 skolbibliotek i Sverige som nu kan titulera sig Skolbibliotek i världsklass.

2018 års utmärkelse Skolbibliotek i Världsklass kännetecknas av ett fokus på kvalitetsarbete, vilket innebär att det på skolbiblioteket ska finnas en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå och ibland på kommunal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och till att underlätta för att uppfylla målen. Det är också viktigt att skolbiblioteket har ett väl förankrat arbete med medie- och informationskunnighet i verksamheten. Det läsfrämjande arbetet är lika viktigt, matchat mot det nya medielandskapet. Båda ska grunda sig i en samstämmighet med kurs- och läroplaner.

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Stort tack till Hanna och Malin för ert kompetenta och engagerade arbete!