Jenny Nyströmskolan / Gymnasievalet

Gymnasievalet

Inom Kalmarsunds Gymnasieförbund finns ett mycket stort urval av nationella program, varav många dessutom har flera olika inriktningar. På Jenny Nyströmskolan kan du välja mellan sju olika program.

Dessutom finns här några av inriktningarna på introduktionsprogrammet för dem som ännu inte har full behörighet till de nationella programmen.

Yrkesprogram 

med möjlighet till högskoleförberedande kurser

Högskoleförberedande program 

Introduktionsprogrammet

Läs mer om utbildningarna här  

Studie- och yrkesvägledare

Anne Hultenius

Studie- och yrkesvägledare

för BF, HT och IM-programmen

0480-45 17 04

Yvette Ljunggren

Studie- och yrkesvägledare

för ES-programmet

0480-45 17 73

Ulrika Claesson

Signatur: CNU

Studie- och yrkesvägledare

för NA- och VO- programmet

0480-451707

Program

BF Barn- och fritid
ES Estetiska
HT Hotell- och turism
IM Introduktion
NA Naturvetenskap
RL Restaurang- och livsmedel
VO Vård- och omsorg