Jenny Nyströmskolan / Gymnasievalet / Info på fler språk

Info på fler språk

På Skolverkets hemsida finns information om gymnasieskolan,de olika gymnasieutbildningarna samt om antagningsregler på flera språk.

Skolverkets programbroschyrer

Skolverket har programbroschyrer på olika språk med en kortfattad presentation av gymnasieskolan. Dessa vänder sig till föräldrar, elever och andra intresserade. I broschyrerna presenteras programmen, behörighetskrav, betygsskalan, lärlingsutbildning  och arbetsplatsförlagt lärande (APL) med mera. Det beskrivs även vad examensmål och ämnesplaner är. Via  sidans programlänkar hittar du broschyrer på bland annat  arabiska, engelsk, nordkurdiska, persiska, polska, ryska, somaliska, sydkurdiska och thai. Det finns även motsvarande broschyr på svenska att hämta här.
Hämta broschyrer här

Skolverkets broschyrer om antagningsregler

Information om antagningsregler finns också på flera språk.
Hämta broschyrer här

Karta över svenskt utbildningssystem

På Skolverkets hemsida kan du också hitta en karta över det svenska utbildningssystemet, från förskolan till högskolan eller universitetet.
Hämta kartan här