Jenny Nyströmsskolan / Kontakt / Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsan har en förebyggande och hälsofrämjande roll i skolan. På skolan arbetar skolsköterska, skolkurator och speciallärare/specialpedagog med elever på olika program. Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan samarbetar med rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare för elevers trygghet och välbefinnande, och för att eleverna ska få det stöd de behöver under sin studietid.

 

Ooops...vi har blivit med gymnasist

Till dig som förälder:

Ladda ner (Svenska)

Ladda ner (Arabic)

Ladda ner (Dari)

Ladda ner (Pashto)

Ladda ner (Tigrinya)

Likabehandlingsplan

På Jenny Nyströmsskolan är vi varandras arbetsmiljö och det ska inte förekomma kränkningar av något slag på skolan. Elever och personal skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.