Kuratorer

Var och en av kuratorerna på skolan arbetar riktat mot eleverna på ett visst program.

Program

BF Barn- och fritid

ES Estetiska

HT Hotell- och turism

IM Introduktion

NA Naturvetenskap

RL Restaurang- och livsmedel

VO Vård- och omsorg

Ungas psykiska hälsa

Via länken nedan hittar du en samlingsportal med information och länkar om olika typer av tillstånd och situationer, som direkt eller indirekt, har betydelse för barn och ungas psykiska hälsa.

Ungas psykiska hälsa