Jenny Nyströmsskolan / Kontakt / Elevhälsan / Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna arbetar med att vägleda elever i samband med val av program, inriktningar, kurser samt framtida utbildning eller arbete.

Program

BF Barn- och fritidsprogrammet
ES Estetiska programmet
HT Hotell- och turismprogrammet
IM Introduktionsprogrammet
NA Naturvetenskapsprogrammet
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VO Vård- och omsorgsprogrammet