Krisgrupp

Anna Olsson Rektor 070-275 91 58
Magnus Birgersson Rektor 070-303 67 52
Helena Swahn Håkansson Rektor 072-586 83 73
Mats Insulander Rektor 072-570 42 71
Linda Hammarroth Planerare 070-279 38 53
Anders Nord Planerare GySär 070-569 31 31
Jenny Ström Geiring Planeringsassistent 0480-45 18 87
Cecilia Wernersson Skolsköterska 070-307 89 55
Ingrid Brengesjö Skolsköterska 070-319 39 55
Cecilia Enström Skolsköterska 070-304 66 75
Emelie Björck Skolkurator 072-236 24 69
Margareta Georgsson Skolkurator 070-636 66 29
Daniel Nilsson Skolkurator 070-577 34 13
Lisa Gottliebsen Skolpsykolog 076-140 88 59
Christian Sandahl Verksamhets-
områdeschef
070-342 17 03
Peter Wänehag Kyrkoherde 0480-42 14 05