Krisgrupp

Marie Wolke Rektor 070-075 91 58
Magnus Birgersson Rektor 070-303 67 52
Helena Swahn Håkansson Rektor 072-586 83 73
Mats Insulander Rektor 072-570 42 71
Ulrika Hernäng Planerare JN 076-788 11 15
Anders Nord Planerare GySär 070-569 31 31
Cecilia Wernersson Skolsköterska 070-319 39 55
Ingrid Brengesjö Skolsköterska 070-534 35 89
Lena Karlsson Skolsköterska 070-304 6675
Emelie Björck Skolkurator 072-236 24 69
Margareta Georgsson Skolkurator 070-636 66 29
Therese Ämtvall Skolkurator 072-701 74 76
Charlotte Blomqvist Skolpsykolog 076-140 88 59
Thomas Gustavsson Vaktmästare 070-607 60 42
Stefan Regebo Verksamhets-
områdeschef
070-560 40 53
Peter Wänehag Kyrkoherde 070-322 73 02