Jenny Nyströmskolan / Kontakt / Skolledning

Skolledning

Skolledningen består av 4 rektorer som ansvarar för olika program och för personalen som arbetar med eleverna på dessa program samt en planerare som ansvarar för övrig personal på skolan.

 • Marie Wolke

  Rektor

  för IMA, IMS, IMYVO samt HT- RL-programmen

  0480-45 17 17

 • Mats Insulander

  Rektor

  för GY-sär, NA- och ES programmet

  0480-45 18 55

 • Ingen bild tillgänglig

  Kristoffer Engdahl

  Signatur: E

  Rektor

  tf rektor för BF- och VO programmen

  0480-45 19 17

 • Ingen bild tillgänglig

  Kristofer Bengtsson

  Rektor

  för ES-programmet

  0480-45 17 06

 • Anders Nord

  Planerare

  0480-45 18 56

 • Ingen bild tillgänglig

  Ulrika Hernäng

  Planerare

  Planerare och schemaläggare

  0480-45 17 05

Program

BF Barn- och fritid

ES Estetiska

HT Hotell- och turism

IM Introduktion

NA Naturvetenskap

RL Restaurang- och livsmedel

VO Vård- och omsorg