Jenny Nyströmsskolan / Kunskapsporten / Aktuellt / Förslag på pedagogiskt material att använda på mentorstiden

Förslag på pedagogiskt material att använda på mentorstiden

Publicerad: 2018-10-11 06:56

Könsnormer i bildspråket (Statens medieråd)

Bryt - ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (Forum för levande historia, RFSL ungdom)

Lås upp.nu (Mångkulturellt centrum)

Machofabriken (Materialet finns på resp skola)

Kunskapsporten