Googlekalendern

Publicerad: 2017-01-30 12:39

Under Aktuellt kommer endast viss information att publiceras. Det kan handla om exempelvis schemat (PDF), kursutbudet på individuella val och läsårstider.

När du letar efter specifik information hänvisas du till Googlekalendern.

>>>>AKTUELL INFORMATION (Googlekalendern) 

Kunskapsporten