Jenny Nyströmsskolan / Kunskapsporten / Aktuellt / Inlogg till Dexter för elev och personal

Inlogg till dexter för elev och personal

Publicerad: 2019-01-11 12:15

Med andledning av GDPR*) så kommer vi på expeditionen inte längre ha möjlighet att vara behjälpliga med Dexterinlogg.
Nedan kan du läsa om hur du skall gå tillväga om du behöver ett konto eller göra ett lösenordsbyte.

Så här gör du:

Elever som har behov av konto eller lösenordsbyte ska begära nytt lösen via Dexter - hemsida eller via Jenny Nyströmsskolans hemsida (Dexter).

Inloggning kan ske med användarkonto eller med e-legitimation/bank-id.

  • Om användarkonto inte har erhållits tidigare, eller glömts bort finns möjlighet att begära nytt lösenord vi Dexter - hemsida -Nytt konto/gjömt lösenord - följ anvisningarna. Ett mail kommer då skickas till er ksgyf-adress.
    "En länk skickas till dig och via den kan du skapa ett nytt lösenord"
  • Skulle du inte erhålla ovan nämda mail, maila This is an email address - från din ksgyf.se mailadress. (OBS! Från den persons adress som har problemet).
    Lösenord skickas endast till ksgyf.se - adress.

Inlogg till Dexter för vårdnadshavare

  • Inloggning till Dexter med e-legitimation/bank-id

*) GDPR
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter det engelska namnet The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018.

Kunskapsporten