Jenny Nyströmskolan / Kunskapsporten / Aktuellt / Schema och frånvaro - elev

Schema och frånvaro - elev

Publicerad: 2020-08-14 07:19 Skola 24s logga

Kalmarsunds gymnasieförbund använder Skola24 för schema och frånvarohantering.

Schema och frånvarohantering

I Skola24 har du som elev möjlighet att få följande information:

  • Schemavisning i olika former.
  • Du kan se ditt eget schema eller andra klassers. Du kan även ta del av lärares scheman.
  • Rapportera frånvaro och följa upp denna(för dig som är under 18 år ska målsman alltid anmäla frånvaro)
  • Ladda ner appen Skola24 och via denna se schema, din frånvaro m.m.

Frånvaroanmälan
Du som är elev kommer i början av terminen att få dina inloggningsuppgifter till Skola24 via mail och kan via medföljande instruktioner aktivera ditt konto i systemet.

Frånvaroanmälan ska göras via Skola24 i god tid innan lektionen börjar. Detta gäller även del av dag och t ex besök hos tandläkare eller läkare. För elever som är under 18 år ska målsman alltid anmäla frånvaro.
Gäller det ledighet finns särskilda rutiner för detta samt ansökningsblankett - se skolans hemsida.

Frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare - eller myndig elev på följande sätt:
Inloggning med Mobilt Bankid till Skola24 görs på adressen http://ksgyf-sso.skola24.se/

Det är också möjligt att ringa anmäla frånvaro via Telefon/Talsvar enligt följande:
- Ring Talsvar på telefonnummer är 0515-777307 och följ anvisningarna.
Ange personnumret (ÅÅMMDDD-XXXX)

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget vid anmälan genom Talsvar. Ny frånvaroanmälan ska göras varje dag.
Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag.
Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror.
Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Skola 24 elev

Instruktion för frånvaroanmälan och schema elev

Skola24 elev

Skola24 myndig elev

Instruktion för frånvaroanmälan och schema myndig elev

Skola24 myndig elev

Skola24 vårdnadshavare

Instruktion för frånvaroanmälan och schema för vårdnadshavare

Skola24 vårdnadshavare