Jenny Nyströmskolan / Kunskapsporten / Biblioteket / Undervisningssajten

Bibliotekets undervisningssajt

Vi använder oss av en Google site för att lägga upp alla de lektioner och genomgångar vi gör i klassrummen. Hit kan du gå för att repetera, eller för att komma ifatt om du var frånvarande när vi var i din klass. 

Jennys Undervisningssajt

Som lärare kan du gå till sajten för att se vad klassen kan förväntas kunna, och vad du ev. behöver bygga vidare på. 

Vad vi gör i olika klasser kan se olika ut, beroende på program och behov. Men vissa saker är gemensamt för alla. Vi träffar t.ex. alla klasser i åk 1 under deras första termin på gymnasiet och går tillsammans med läraren igenom grundläggande informationssökning och källkritik. 

Här kan du läsa mer om vad vi gör tillsammans med lärarna i alla klasser, och varför. 

Vill du boka in en lektion? Kontakta oss!

Hanna Berg Carlsson

Bibliotekarie

0480-45 17 15

Charlotta Alberius

Bibliotekarie

0480-45 17 15