Bibliotekets låneregler


Lånevillkor

För att få låna på biblioteket måste du vara elev eller personal på Jenny Nyströmskolan och ha ett lånekort.

Lånekort

Om du saknar lånekort kan du få ett gratis genom oss. Om du har tappat ditt lånekort kostar det 20 kr att få ett nytt.

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Vid lov blir den oftast längre.

Återlämning

Bibliotekets böcker lämnas tillbaka i bibliotekets återlämningsautomat eller återlämningslåda. 

Förlängd lånetid

Om ingen har beställt boken kan du låna om den. Du kan låna om i låneautomaten, via bibliotekskatalogen eller via personalen. Säg till någon av oss så hjälper vi dig.

Påminnelser/räkningar

Påminnelser och räkningar skickas ut enligt följande tider:

1. Första påminnelsen skickas ut strax efter att boken skulle ha lämnats tillbaka. Den kommer direkt till din ksgyf-adress.

2. Andra påminnelsen mailar vi ut en vecka efter den första påminnelsen. Påminnelsen skickas till din ksgyf-adress.

3. Är böckerna inte tillbakalämnade efter ytterligare 14 dagar skickar vi en räkning, där varje bok ersätts med 100-300 kronor beroende på bok. Har man tappat bort böckerna får man ersätta dem – lämnar man tillbaka böckerna river vi räkningen. Denna räkning skickas hem via post. 

Dessa regler gäller även för läromedel. Om räkningen gäller en lärobok delas den ut via mentor.