Jenny Nyströmskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Elevhälsan / Elevhälsans länksida

Elevhälsans länksida

På denna sida hittar du länkar till information som berör frågor eller problem som på olika sätt handlar om hälsa, trygghet och välbefinnande.

UMO

UMO agerar som en ungdomsmottagning online. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv.
Besök UMO >>>
Filmer, tester, spel och lästips på UMO >>>

Kalmar kommuns webbportal för barn och ungas psykiska hälsa
Kalmar kommun har en samlingsportal med information och länkar om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för barn och ungas psykiska hälsa.
Besök portalen >>> 

Tjejzonen
Tjejzonen arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten. 
Besök Tjejzonen >>>

Självskadebeteende
Här kan du få svar och stöd om du själv eller någon du känner, skadar sig.
Besök Nationella Självskadeprojektets webbplats >>>

Självmordslupplysningen
Är det normalt att må såhär dåligt?
Besök sidan https://mind.se

Nätskydd och nätvett
Här kan du också få lite tips hur du kan göra om du blivit kränkt eller utsatt på nätet. Länkarna har våra IKT-pedagoger samlat här.
Besök webbplatsen >>>

Snorkel
På Snorkel hittar du många olika strategier att kunna må bättre.
Besök Snorkels webbplats med strategier >>>

RFSU
Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan.
Besök RFSUs webbplats >>>

RFSL
RFSL är ungdomsförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter.
RFSL Ungdom - Ungdomsförbundet för HBTQ-personers rättigheter >>>

Landstingen i Kalmar
På den här informationssidan från Landstinget står det mycket om Sex och relationer
Besök sidan här >>>

Tobaksfri utmaning
Besök Tobaksfri utmaningshemsida >>>

Drugsmart
Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. Ungdomar berättar om egna erfarenheter av missbruk i familjen.
Besök Drugsmarts webbplats >>>

Våld i nära relationer / Hedersrelaterat våld och förtryck
ALLA LIKA – ALLA OLIKA! Ung i hederskulturen i Sverige? Kommer du ihåg Pela och Fadime? Här får du information och personligt stöd.
Glöm aldrig Pela och Fadime >>>

Fryshuset
Vill du läsa om Elektra och Sharaf hjältar och hjältinnor gå in på Fryshusets webbplats.
Besök Fryshusets hemsida >>>

Ergonomi
Vår kropp - muskler och hjärna - är inte anpassad för stillasittande och ständigt skärmsittande. Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.
Ergonomi

  Likabehandlingsplan

  På Jenny Nyströmsskolan är vi varandras arbetsmiljö och det ska inte förekomma kränkningar av något slag på skolan. Elever och personal skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder. Läs mer om detta i dokumentet nedan.

  Likabehandlingsplan (249 kB)

  Alkohol, Tobak och Droger

  Skolan är en miljö som är fri från alkohol, narkotika, anabola steroider och tobak. Detta gäller vid alla arrangemang som sker i skolans regi. Läs mer om detta i dokumentet nedan.

  Alkohol, Tobak och Droger (136 kB)

  Stipendier

  Som gymnasieelev har du rätt att söka stipendier om du har studerat eller studerar vid några av förbundets skolor.

  Stipendier

  CSN

  Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel.

  CSN

  Inackorderingstillägg

  Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå t o m vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år. Du kan läsa mer om tillägget genom att klicka på länken nedan.

  Olycksfallsförsäkrning

  Kalmarsunds Gymnasieförbund har tecknat en olycksfallsförsäkring med Folksam för dels alla barn upp till 19 år, dels vissa andra grupper.

  Läs mer