Kuratorer

Det kan vara skönt att veta vem på skolan som man kan vända sig till när man behöver prata med någon, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller andra relationer.

Hos oss skolkuratorer kan du få råd och information om studieekonomi. Vi kan också hjälpa dig att hitta vägar till andra stödkontakter och myndigheter.

Kuratorerna är aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling och är angelägna om att det skapas en lugn och trygg studiemiljö på skolan. 

Tillsammans med övrig personal arbetar vi för att du ska klara dina studier och må bra på skolan. Du kan prata med oss skolkuratorer om vad du vill. Det måste inte ha hänt något allvarligt. Vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss

Emelie Björck

Kurator

för ES, HT- och RL-programmen

0480-45 17 72

Margareta Georgsson

Kurator

för IMS och IMYRK - programmen samt gymnasiesärskolan

0480-45 18 57

070-63 66 629

Therese Ämtvall

Signatur: ÄTH

Kurator

för BF, IMA, NA och VO-programmen

0480-45 17 09

072-7017476