Är du utsatt för våld

Upplever du att någon annan är utsatt för våld? Eller utsätter du andra för våld?

När covid-19 sprids i samhället bidrar det till mer distans och isolering hemma. Det är viktigt att du har koll på dina rättigheter och vet om att det finns nära till stöd och hjälp om du upplever dig utsatt.

Viktigt att du alltid vet att du kan vända dig till din elevhälsa på skolan, socialtjänsten i din kommun eller polisen. Akuta situationer hänvisas alltid till polis.

Mvh
Elevhälsan

Emelie Björck

Kurator

för ES, HT- och RL-programmen

0480-45 17 72

Ingrid Brengesjö

Skolsköterska

för BF- NA och VO-programmen samt gymnasiesärskolan

0480-45 18 52

Margareta Georgsson

Kurator

för IMS och IMYRK - programmen samt gymnasiesärskolan

0480-45 18 57

070-63 66 629

Lena Karlsson

Signatur: KLE

Skolsköterska

RL-programmt samt IMS och IMY

070-304 66 75

Cecilia Vernersson

Skolsköterska

för ES , HT IMA-- programmen samt samordnare för skolsköterskorna i GYF

0480-45 17 08

Therese Ämtvall

Signatur: ÄTH

Kurator

för BF, IMA, NA och VO-programmen

0480-45 17 09

072-7017476