Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs i första hand i Dexter vårt studieadministrativa verktyg. För omyndig elev är det vårdnadshavare som gör anmälan i Dexter och kvitto på anmälan kommer till det mobilnummer vårdnadshavaren anmält. Även vid elevs eventuella ogiltiga frånvaro meddelas vårdnadshavaren via sms.

Gör så här

Frånvaron anmäls via Dexter innan klockan 09.00 samma dag.  http://dexter.kalmar.se via appen IST/Dexter

  • Om anmälan görs senare under dagen riskerar du att undervisande lärare för in din frånvaro som okänd frånvaro.
  • För alltid in frånvarotiden 08.10 - 16.40 om du är borta hela skoldagen, oavsett hur ditt schema ser ut. I Dexter kommer frånvaron sedan automatiskt att räknas enbart på de lektioner som du faktiskt skulle ha haft under dagen.
  • OBS! Sjukanmälan måste göras varje dag!
  • Om du måste gå hem från skolan för att du inte mår bra ska du fylla i en blankett som finns att hämta utanför skolsköterskornas mottagning och få den påskriven av undervisande lärare, mentor, kurator eller skolsköterska.
  • Om du har tid hos tandläkaren, läkaren eller något liknande ska du i förväg anmäla detta till din mentor, i annat fall måste du ta med dig någon form av intyg som du visar upp för mentor i efterhand.
  • Om du blir sjuk under din APL ska du dessutom göra din frånvaroanmälan direkt till arbetsplatsen.

Andra sätt att anmäla

Via telefon
Anmälan kan även göras på telefon 0480-45 19 00. Följ där instuktionen på telefonsvararen.

Ogiltig frånvaro

Icke anmäld frånvaro betraktas som ogiltig frånvaro. Är din frånvaro omfattande eller består av olika strötimmar kommer undervisande lärare eller mentor att kontakta dig för samtal och om du är omyndig kontaktar mentor även dina föräldrar. Ogiltig frånvaro innebär risk för indraget studiebidrag, vilket också kan påverka din familjs eventuella övriga bidrag.

Kunskapsporten