FrånvaroanmälanFrånvaroanmälan görs via Skola24 vårt studieadministrativa verktyg. Detta gäller även del av dag och t.ex. besök hos tandläkare eller läkare. Gäller det ledighet finns rutiner för detta samt ansökningsblankett på hemsidan. Någon av dina vårdnadshavare ska anmäla din frånvaro.
Inloggning till Skola24 kan göras med mobilt bankid på adressen
http://ksgyf-sso.skola24.se/

 

Via telefon
Talsvarets telefonnummer är 0515-777307, där anger man personnummer (ÅÅMMDD-XXX). Om du är myndig kan du själv anmäla din frånvaro.

Information finns också på www.gyf.se/skola24