ID-kort

ID-kort infördes av Kalmarsunds Gymnasieförbund under höstterminen 2016 och syftet är att öka säkerheten för alla och synliggöra de som eventuellt är obehöriga.