ID-kort

ID-kort infördes av Kalmarsunds Gymnasieförbund under höstterminen 2016 och syftet är att öka säkerheten för alla och synliggöra de som eventuellt är obehöriga.

Undervisande lärare kontrollerar att eleverna bär ID-kort.

- Kortet ska bäras synligt under hela skoldagen

- Om eleven saknar kort skriver läraren dagens datum på "gul lapp", som bärs synligt hela dagen

- Borttappat kort anmäls till expeditionen och nytt kort beställs och en faktura på 200 kr skickas hem.

Kunskapsporten