Jenny Nyströmsskolans trivselregler

På vår skola...

- är all undervisning obligatorisk. 

 - är det obligatoriskt att bära skollegitimation

- bemöter och behandlar vi varandra på ett respektfullt sätt. Alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld är förbjudet.

- är vi rädda om skolan och dess utrustning. Släng skräp i papperskorgarna. Möbler i klassrum och på andra platser i skolan ska ställas i ordning efter användandet. Klotter och annan skadegörelse på hela skolan är förbjudet.

- är det inte tillåtet att äta eller dricka under lektionstid.

- är det läraren som ger klartecken när dator, mobil och/eller annan digital utrustning ska användas i undervisningen.

- är Du skyldig att följa de speciella regler och säkerhetsföreskrifter som gäller i vissa kurser, salar och institutioner.

- är all form av fusk och otillåtna hjälpmedel i samband med examinationsuppgifter inte tillåtet. 

- är det drogfritt. Det är förbjudet att använda tobak, alkohol eller andra droger inom skolans område.

Kunskapsporten