Regler för datoranvändning

Kalmarsunds Gymnasieförbund har beslutat att du som elev får låna en bärbar dator under din gymnasietid. Syftet med datorn är att du ska få tillgång till ett verktyg, som ska underlätta dina möjligheter att nå kunskapsmålen med bästa möjliga resultat.

Följande regler gäller

  • Datorn tillhör skolan och du får låna den för att kunna genomföra dina studieuppgifter enligt uppdrag från läraren.
  • Datorn och laddaren ska alltid finnas med i skolan.
  • Datorns batteri ska alltid vara laddat inför varje lektion.
  • Locket till datorn ska vara stängt vid lektionsstart.
  • Under lektionstid får datorn endast användas till arbete, som har med kursen att göra - läraren avgör när datorn ska användas.

Om reglerna inte följs gäller följande:

  1. Läraren får ta hand om datorn under pågående lektion.
  2. Eleven får tillbaka datorn senast efter lektionens slut.
  3.  Läraren rapporterar till mentor. Mentor kontaktar dels rektor, dels vårdnadshavare om förseelsen upprepas.
  4. Rektor beslutar om vidare åtgärder.

(Se Skollagen 5 kap om Trygghet och Studiero, 6 § och följande)