Jenny Nyströmskolan / Kunskapsporten / Om skolan / SYV / Examen och behörighet

Examen och behörighet

För behörighet till studier på högskolor och universitet krävs ett examensbevis.
För att få en yrkesexamen på gymnasiet krävs också ett examensbevis.

Examensbevis

Examensbevis för den som är elev i gymnasieskolan ska utfärdas för den som är elev i gymnasieskolan när eleven har uppfyllt kraven för gymnasieexamen

Gymnasieförordningen 8 KAP. 12§§

Studiebevis

För den elev som inte uppfyllt kraven för gymnasieexamen ska ett studiebevis utfärdas

Gymnasieförordningen 8 KAP. 12 §§

Två typer av examen

För en yrkesexamen

Ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända.
Eleven ska ha godkänt i :
Ssvenska 1, eller svenska som andraspråk 1,
Engelska 5
Matematik 1
minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena
Dessutom ska eleven ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

För en högskoleförberedande examen

Eleven ska ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända.
Eleven ska ha godkänt i:
Svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1
Dessutom ska eleven ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Gymnasieförordningen 8 KAP 4-7 §§, skollagen(2010:800) Kap 16 26-27 §§

Studiebevis

Till elever som inte uppfyller kraven för att få en gymnasieexamen efter sin
utbildning utfärdas ett studiebevis.

Gymnasieförordningen 8 KAP. 18 §§

Det sistnämnda kan till exempel gälla:

  • Elev med en studieplan med färre en 2 500 poäng
  • Elev med F i fler en 250 poäng
  • Elev med F betyg i exempelvis Matematik 1
  • Elev med ett reducerat program
  • Elev med utökat program där eleven inte uppfyller 2 250 poäng eller har fått ett F betyg i exempelvis Engelska 5.