CSN

När du studerar kan du söka studiestöd.Studiemedel består av bidrag och lån.
Information och mer övergripande om studiestöd hittar du på Centrala studiestödsnämnden.

 www.csn.se