Studiehallen

Studiehallen har öppet alla dagar i veckan under skoltid och hit är du alltid välkommen om du vill jobba med skoluppgifter, ha hjälp med ett visst ämne eller inför ett prov. Du kan få hjälp med kurser som du har svårt för men också med kurser som du vill satsa på ett högt betyg i. Studiehallen bemannas under skoldagarna av resurslärare enligt schema. Resurslärarna kan nås på telefonnummer: 0730-86 29 13.

Alltid välkommen till Studiehallen

Studiehallen är alltid öppen under skoltid och den är öppen för alla. Här kan du arbeta med läxor i lugn och ro men också få hjälp och stöd av olika slag. Du behöver inte vara i behov av något stöd för att utnyttja möjligheten att arbeta med någon skoluppgift här. Däremot finns det stöd och hjälp att få här om du skulle behöva det. 

Studieteknik

 

Speciallärare

Jenny Wennesund

Signatur: WE

Speciallärare

för ES- och NA programmet

0480-45 17 81

070-28424 38

Maja Olsson

Signatur: OL

Speciallärare

för HT, RL och IM - programmen

0480-45 17 11

070-342 93 84

Linda Jaensson

Signatur: JL

Specialpedagog

för VO och BF programmet

Resurslärare

Rickard Gerdin

Signatur: GR

Lärare

Barn- och fritidsämnen

Ida Carleson

Signatur: CI

Lärare

Svenska + religion + psykologi

Elisabeth Rudolphsson

Signatur: RE

Lärare

Matematik, kemi

Tove Anell

Signatur: AT

Lärare

Svenska som andraspråk