Busskort/Terminskort

Elev som har 6 km färdväg mellan hemmet och skolan har rätt till busskort

Undantag på krav att inkomma med med ansökan om busskort;

Elever på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusgatan som har mer än 6 km färdväg mellan hemmet och skolan, behöver ej inkomma med ansökan om busskort.

Elever som har mer än 6 km mellan folkbokföringsadressen och busshållplatsen kan söka anslutningsbidrag.

Borttappade/Glömt

Om eleven har glömt sitt busskort så delas inte något tillfälligt fördbevis ut. Eleven får ömbesörja sin hemresa själv från skolan.

Om eleven tappat bort/förlorat sitt busskort tas en avgift ut av 200 kr.

Jenny Ström Geiring

Planeringsassistent

Elevhantering, busskort, resurs IT - elevdatorer, VLS, CSN

0480-45 18 87