Inackorderingstillägg

Beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå t o m vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år. Inackorderingstillägget betalas enligt olika nivåer, beroende på avståndet mellan hemmet och skolan.

Mer information finns att hämta på:

www.gyf.se/sv/Om-Gymnasieforbundet/Studieekonomi/Inackorderingstillagg/