Jenny Nyströmsskolan / Kunskapsporten / Planering / Omprovstillfälle i sal N13 HT19

Omprovstillfälle i sal N13 HT19

Dag

Vecka

Tid

Fredag 45 8.10-9.30
Fredag 47 8.10-9.30
Fredag 49 8.10-9.30
Kunskapsporten