Lärares kurssidor

Många lärare använder kurssidor i Google Classroom och för att se dessa krävs en inbjudan och ett lösenord. Men här nedan hittar du länkar till de lärare som använder hemsidor i sina kurser.

Mats Björlings kurssidor
Biologi, Idrott och hälsa

Magnus Karlssons kurssidor
Matematik Kemi

Ove Lindqvists kurssidor
Bild och form, Digitalt skapande, Fotografisk bild, Estetisk kommunikation, Animation

Ola Mårtenssons kurssidor
Biologi, Naturkunskap

Willem Muydermans kurssidor
Fysik, Matematik, Webbutveckling

Kunskapsporten