Källkritikskola

Barometern publicerade i sin tidning en källkritiksskola som är skriven av bibliotekarierna hos Kalmarsunds gymnasieförbund på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Bibliotekarierna har under de senaste veckorna fört en dialog med Barometern och blivit tillfrågade om att skriva en serie i fyra delar om olika aspekter och grundläggande kännedom inom modern Källkritik.

Del 1 introducerar ämnet och tar upp begrepp som sökkritik och filterbubblor. I kommande delar kommer sociala medier, bildgranskning och nyheter att behandlas.

Del 2 handlar om sociala medier och viralt delande. 

Bibliotekarierna Sara Olofsson, Hanna Carlsson och Emelie Uggla Waldenström hoppas att detta är något som inte bara kommer att öka medvetenheten om vad källkritik innebär utan även uppmärksamma Kalmarsunds gymnasieförbunds goda arbete i frågan.

Bilderna i artikelserien är gjorda av Jenny Nyströmsskolans ES-elever Vilma Andersson och Lovisa Ryd.