Jenny Nyströmskolan / Om skolan / Läsårstider 20/21

Läsårstider 20/21

Läsårstiderna gäller för samtliga gymnasieskolor i Kalmarsunds gymnasieförbund. Inför skolstart och skolavslutning, se respektive skolors hemsidor.

Höstterminen 2020

18 aug 2020 - 15 jan 2021

Vårterminen 2021

18 jan - 11 juni

Lov
Höstlov 26 okt - 30 okt (v 44)
Jullov 21 dec - 7 jan
Sportlov 22 feb - 26 feb (v 8)
Påsklov 5 apr - 9 apr (v 14)

Lovdagar är även (utöver röda dagar)
31 aug*
17 sep*
7 jan*
15 mar*
12 maj*
14 maj

* KPT = kompetensutveckling för personal

Student 2021

9 juni - Stagneliusskolan
10 juni - Lars Kaggskolan
11 juni - Jenny Nyströmsskolan & Gymnasiesärskolan

Beslut och principer

Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund tog 2015-02-18 beslut om läsårstiderna för 2016-2021. Beslutet är baserat på följande principer för planering av elevernas läsår:

Läs mer här>>