Vår vision

Jenny Nyströmsskolans vision är ett av skolans allra viktigaste dokument. Visionen ska genomsyra allt som görs på skolan. Men för att förverkliga visionen krävs självklart både målmedvetet arbete och mer konkreta handlingsplaner på olika områden.

Jenny Nyströmsskolans vision

" Vi arbetar för att alla elever på Jenny Nyströmsskolan ska få en meningsfull utbildning i ett vänligt klimat och i en god miljö."

Vi strävar efter att alla på Jenny Nyströmsskolan ska medverka till att våra elever ska

 • känna nyfikenhet, och lust att lära
 • kunna samarbeta
 • respektera alla människors lika värde
 • bli ansvarstagande, ärliga, kreativa och aktiva människor

Vi vill att undervisningen ska

 • stärka elevernas tro på sig själva och framtiden
 • utgå från elevernas egna förutsättningar, frågor och erfarenheter
 • ge eleverna möjlighet att påverka innehåll och arbetsformer
 • få eleverna att känna ansvar och delaktighet i sina studier
 • ge elever överblick, sammanhang och helheter
 • anknyta innehåll och utformning till livet utanför skolan
 • utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens

Ledning och personal på Jenny Nyströmsskolan