Jenny Nyströmsskolan / Utbildningar / Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

bild på film klipp

Tycker du det är spännande med människor?

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, samarbete och kommunikation. Betoning på arbete med människor gör att ett etiskt förhållningssätt är centralt i utbildningen. Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för.

Genom utbildningens betoning på möten mellan människor ges eleverna möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med människors hälsa, utbildningen leder därför till att eleverna utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Eleverna ska också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. 

Utbildningen ställer särskilda krav på dig som söker, bland annat att du inte har belastningar i brottsregistret.

Vill du utveckla ditt pedagogiska ledarskap?

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.

Utbildningen inriktas mot problemlösning och stimulera till handlingsberedskap. Elever genomför uppgifter och löser praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra. De utvecklar kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på verksamhets- som på individnivå.

Första året på programmet är gemensamt

Alla läser samma kurser i årskurs 1, under det första året ger vi information om de olika inriktningar som du kan välja till årskurs 2. Det finns tre inriktningar - fritid och hälsa, pedagogiskt arbete samt socialt arbete  med profilering mot väktare.

Vill du kombinera fördjupande kunskaper med praktiska erfarenheter?

Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet. 15 veckor är du ute på en arbetsplats. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ett viktigt inslag i din utbildning och bidrar till att du bland annat utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och får erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du senare söker jobb.

Det arbetsplatsförlagt lärandet är fördelat på tre år. I årskurs 3 kan du ansöka om att göra din APL utomlands vilket är kostnadsfritt. Vi har samarbete med fyra länder i Europa. Här hittar du all information om vår APL

Examen

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig en möjlighet att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom den kommunala eller privata sektorn. Det kan handla om yrken som till exempel omsorgsassistent eller barnskötare men också om olika yrken inom fritids- idrotts- och friskvårdssektorn.

Bli högskolebehörig

Många elever som väljer Barn och Fritidsprogrammet vill läsa vidare. Programmet ger dig möjlighet att studera vidare efter gymnasiet. Med hjälp av kurser inom programmet samt med det individuella valet gör dig behörig för vidare studier inom de flesta yrken. Du kan alltså söka till högskolan direkt efter gymnasiet utan att behöva komplettera på Komvux.

 

Information om programmet är hämtat från skolverkets hemsida

Besök BF

Programföreståndare

Lena Lavi

Signatur: LV

Lärare

Barn- och fritidsämnen

0480-45 17 58

Studie- och yrkesvägledare

Yvette Ljunggren

Studie- och yrkesvägledare

för BF- och ES-programmen

0480-45 17 34

Kombinera med NIU

Barn och fritidsprogrammet kan kombineras med de nationella idrottsutbildningarna NIU, i simning, fäktning, fotboll och innebandy.

Läs mer om NIU här