Jenny Nyströmsskolan / Utbildningar / Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

bild på film klipp

Med människan i centrum

BF- programmet passar Dig som är intresserad av ledarskap och pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär Dig att leda, möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Utbildningen passar Dig som vill arbeta inom pedagogiska och sociala yrken eller inom fritids- och friskvårdssektorn.
Du blir anställningsbar direkt efter gymnasiet inom vissa yrken. Du kan också bli grundläggande behörig för högskola och universitet genom att välja Svenska 3 och Engelska 6.

BF-programmet har tre inriktningar: Fritid och Hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. Du väljer inriktning till åk 2.

Alla elever på BF ska göra 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under sina 3 studieår. Detta ger Dig en yrkeskunskap och yrkesidentitet samt skapar kontakter för Ditt framtida yrkesliv.
Utbildningen ställer särskilda krav på dig som söker, bland annat att du inte har belastningar i brottsregistret.
Utöver yrkesexamen kan BF-programmet ge Dig grundläggande behörighet för högskola och universitet.. Exempel på möjliga vägar inom yrkeslivet: Polis, Socionom, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Behandlingsassistent, Förskollärare, Fritidsledare, Lärare med inriktning fritidshem/ grund-/ gymnasieskola, Omsorgspedagog mm.

Inriktning Pedagogiskt arbete

Inriktningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om människors utveckling, lärande och om pedagogiska verksamheter. Den är främst inriktad på barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer. Du får lära dig vad arbetet med barn i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola innebär. Du får också kunskap om arbete i daglig verksamhet och boende för människor med funktionsnedsättning. Utbildningen innehåller teori men också besök och ledaruppdrag vid olika evenemang.

Denna inriktning ger Dig yrkesexamen som BARNSKÖTARE, ELEV/PEDAGOGISK ASSISTENT OCH BOENDE/OMSORGSASSISTENT.

Inriktning Fritid och hälsa 

Inriktningen vänder sig till Dig som vill arbeta med människor i alla åldrar inom fritids-, friskvårds- och idrottsverksamheter med fokus på ledarskap. Du får kunskap kring människors fritid och aktiviteter inom t.ex. föreningar, fritidsgårdar, friluftsliv, hälsa och friskvård. Du får också kunskap om arbete i daglig verksamhet och boende för människor med funktionsnedsättning. Utbildningen innehåller teori men också besök, prova på-aktiviteter, temaarbeten och ledaruppdrag vid olika evenemang.

Denna inriktning ger Dig yrkesexamen som ELEV/PEDAGOGISK ASSISTENT OCH BOENDE/OMSORGSASSISTENT samt anställningsbarhet inom Fritids- och Friskvårdsverksamheter.

Inriktning Socialt arbete

Inriktningen mot Väktare utvecklar kunskaper och färdigheter i att möta människor och arbeta för en säker och trygg tillvaro. Vi samarbetar med bevakningsbranschen som också håller i en del av utbildningen. De ställer särskilda krav på Dig där Du får visa Din lämplighet och efter godkänd examen får Du ett yrkesintyg.

Denna inriktning ger dig yrkesexamen som VÄKTARE.

De programgemensamma kurserna är samma inom alla inriktningar, den första APL- perioden gör alla inom barnomsorgen. Du gör också Din APL mot den bransch du valt från åk 2. Du kan också ansöka om APL utomlands till åk 3.

Inriktningarna startar under förutsättning att det blir tillräckligt med underlag av elever i varje inriktning.

Läs mer på Barn- och fritidsprogrammets egna hemsida>>>

Besök BF

Rektor

Helena Swahn Håkansson

Rektor

för BF- och VO-programmen

0480-45 17 02

Programansvarig

Karoline Widebrant

Signatur: WK

Lärare

Svenska och svenska som andraspråk

0480-45 17 49

Studie- och yrkesvägledare

Anne Hultenius

Studie- och yrkesvägledare

för BF, HT och IM-programmen

0480-45 17 04

PROGRAMPLAN 

Kombinera med NIU

Barn och fritidsprogrammet kan kombineras med de nationella idrottsutbildningarna NIU, i simning, fäktning, fotboll och innebandy.

Läs mer om NIU här

Klicka här för att komma direkt till vår APL information

APL