Jenny Nyströmsskolan / Utbildningar / Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet

bild på film klipp

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som är intresserad av ledarskap och pedagogik och vill arbeta med ungdomar och vuxna i deras utveckling. Utbildningen passar Dig som vill arbeta inom pedagogiska och sociala yrken eller inom fritids- och friskvårdssektorn.
Du blir anställningsbar direkt efter gymnasiet inom vissa yrken.
Du kan också bli behörig för högskola och universitet genom att välja Svenska 3 och Engelska 6 inom programmet.

BF-programmet har tre i inriktningar; Fritid och Hälsa, Pedagogiskt arbete och Socoalt arbete. (Läs mer nedan)

Alla inriktningar läser gymnasiegemensamma ämnen: Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Religion 1 och Idrott och hälsa 1.

Alla inriktningar läser dessutom Kommunikation, Lärande och utveckling, Människors miljöer, Naturkunskap 1a2, Pedagogiskt ledarskap, Samhällskunskap 1a2, Svenska 2 och Hälsopedagogik.

Du väljer också mellan Kost och hälsa, Historia 1a2/Psykologi 1, Idrott och hälsa 2 eller Svenska 3.

Alla elever på BF ska göra 15 veckors arbetsplatsförlagd lärande (APL) under sina 3 studieår. Detta ger dig yrkeskunskap och yrkesidentitet samt skapar kontakter för Ditt framtida yrkesliv. I åk 1gör alla praktik inom barnomsorg. I åk 2 och 3 gör Du praktiken mot Din inriktning. Du kan även ansöka om att göra Din praktik utomlands i åk 3. Läs mer >>>

Utbildningen ställer särskilda krav på dig som söker, bland annat att du inte har belastningar i brottsregistret.

Utöver yrkesexamen kan BF-programmet ge Dig grundläggande högskolebehörighet.

Lärling
Detta yrkesprogram går också att läsa som gymnasielärling från åk 2. Ytterligare information ges av Studei- och yrkesvägledare.

Exempel på möjliga vägar inom yrkeslivet:
Polis, Socionom, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Behandlingsassistent, Förskollärare, Fritidsledare, Lärare med inriktning fritidshem/ grund-/ gymnasieskola, Omsorgspedagog osv.

De tre inriktningarna i BF-programmet

Från och med HT19 gäller följande:

Inriktning Socialt arbete

Inriktningen Socialt arbete ger Dig yrkesexamen som antingen VÄKTARE eller OMSORGSASSISTENT

Om Du väljer grenen mot VÄKTARE läser Du Sociologi och Socialt arbete som bas. Dessutom Träningslära, Akut omhändetagande och Bevakning och säkerhet som bl.a. innehåller juridik, självskydd, brandskydd, sjukvård och specifika yrkeskunskaper som branschorganisatonen för väktare håller i.

Om Du väljer grenen mot OMSORGSASSISTENT läser Du också Sociologi och Socialt arbete som bas, men specialiserar Dig sedan med Specialpedagogik 1 och 2, Grundläggande vård och omsorg samt Aktivitetsledarskap och Akut omhändertagande.

De programgemensamma kurserna är samma som övriga inriktningar och den första praktiken gör alla inom barnomsorgen. Du väljer inriktning till åk 2 och Då gör du Din praktik mot den bransch Du valt.

Inriktningen Socialt arbete startar under förutsättning att det blir tillräckligt med underlag av elever.

Inriktning Pedagogiskt arbete

Inriktningen Pedagogiskt arbete ger Dig yrkesexamen som BARNSKÖTARE, ELEV/PEDAGOGISK ASSISTENT och OMSORGSASSISTENT (barn).

Du läser kurserna Pedagogiskt arbete och Barns lärande och växande som bas. Dessutom Skapande verksamhet och Specialpedagogik 1 och 2, Grundläggande Vård och omsorg samt Naturguidning 1.

De programgemensamma kurserna är samma som övriga inriktningar och den första praktiken gör alla inom barnomsorgen. Du väljer inriktning i åk 2 och Då gör du också Din praktik mot den bransch Du valt.

Inriktningen Pedagogiskt arbete startar under förutsättning att det blir tillräckligt med underlag av elever.

Inriktning Fritid och hälsa

Inriktningen Fritid och hälsa ger Dig yrkesexamen med anställningsbarhet inomFRITIDS- OCH FRISKVÅRDSVERKSAMHETER.

Du läser kurserna Fritid- och friskvårdsverksamhet och Fritids- och idrottskunskap som bas. Dessutom Träningslära 1, Idrott och hälsa 2, Naturguidning 1, Specialpedagogik 1 och Aktivitetsledarskap.

De programgemensamma kurserna är samma som övriga inriktningar och första praktiken gör alla inom barnomsorgen. Du väljer inriktning till åk 2 och Då gör du också Din praktik mot den bransch Du valt.

Inriktningen Fritid och hälsa startar under förutsättning att det blir tillräckligt med underlag av elever.

Besök BF

Rektor

Helena Swahn Håkansson

Rektor

för BF- och VO-programmen

0480-45 17 02

072-586 83 73

Programansvarig

Karoline Widebrant

Signatur: WK

Lärare

Svenska och svenska som andraspråk

0480-45 17 49

Studie- och yrkesvägledare

Yvette Ljunggren

Studie- och yrkesvägledare

för BF- och ES-programmen

0480-45 17 34

Kombinera med NIU

Barn och fritidsprogrammet kan kombineras med de nationella idrottsutbildningarna NIU, i simning, fäktning, fotboll och innebandy.

Läs mer om NIU här