Jenny Nyströmskolan / Utbildningar / Ekonomiprogrammet / Ekonomi - profil marknadsföring och management

Ekonomi - profil marknadsföring och management

bild på film klipp

Ekonomi - Profil Marknadsföring och Management

Här får du lära dig olika former av ledarskap, grupprocesser samt hur man kommunicerar och motiverar i en organisation. Dessutom får du lära dig lagar och grunder inom marknadsföring till exempel marknadsstrategier, PR och omvärldsanalys.

Internationellt framgångsrika företag är grunden till Sveriges välstånd. Hur kommer det sig att Sverige har haft så många entreprenörer som byggt världsledande företag i sin bransch? Några exempel är IKEA, H&M, SKF och nu Sportify. Företagande och handel mellan länder är grunden för våra industrialiserade och specialiserade samhällen.

Ekonomiprogrammets profil mot marketing & management på JENNY ger en bred och djup kunskap om ekonomi i flera olika dimensioner. Precis som på högskolan - men i gymnasieformat.

Tonvikten på inriktningen ligger inom företagsekonomi, entreprenörskap och ledarskap. För dig som vill ha en gedigen ekonomiutbildning och som vill förbereda dig för en ledarroll i näringslivet i framtiden är profilen Marketing & Management helt rätt val.

Du får starta, driva och avveckla ett eget företag genom konceptet UF (Ung Företagsamhet). Det innebär att du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. PÅ JENNY har vi sedan många år tillbaka en stark UF-tradition och vi vet att de elever som drivit egna företag på gymnasiet även i framtiden är mer benägna att starta eget.

Inriktningsämnen - 300 p

Entreprenörskap och företagande - 100 p
Företagsekonomi 2 - 100 p
Matematik 3b - 100 p

Programfördjupning - 300 p

Ledarskap och organisation - 100 p
Marknadsföring - 100 p
Retorik - 100 p

Kontakta oss

Magnus Birgersson

Rektor

för ES-programmet

0480-45 17 06

Ulrika Claesson

Signatur: CNU

Studie- och yrkesvägledare

för NA- och VO- programmet

0480-451707