Bild

Bildens språk är ett kraftfullt verktyg i dagens samhälle. På bildinriktningen får du utveckla din tekniska förmåga i olika bildtekniker och bredda dina teoretiska kunskaper om bilder och deras funktioner. Du får bland annat möjlighet att uttrycka dig genom till exempel teckning, målning, keramik, tryck, foto och digitala tekniker.

bild på film klipp

Uttryckskonst

Den här inriktningen syftar till att hjälpa dig utveckla de uttrycksmedel som är utmärkande för inriktningen. Utbildningen passar alltså dig som är intresserad av och vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i bild och form.

 

Bildens språk och bildsamhället

Vi lever numera i ett bildsamhälle där förmågan att framställa, tolka, förstå och kritiskt granska bilder blir allt viktigare. Att kunna tänka kreativt och uttrycka sina tankar i bild är därför viktigt inom många branscher och yrken. Utbildningen på den här inriktningen ger dig kunskap om det visuella språket (bildens språk) men också om den kreativa processen. Du får lära dig att beskriva och reflektera (tänka) kring den process som ligger bakom din idé och den färdiga bilden, skulpturen, fotot, filmen eller installationen.

Vidare studier

Det estetiska programmet är högskoleförberedande och ger dig möjlighet att studera vidare på många olika samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskolor och universitet. Men det är också en bra grund för yrkeshögskoleutbildningar, folkhögskoleutbildningar och konstnärliga utbildningar med kopplingar till den inriktning som du har valt.

Antagning till programmet

Varje inriktning har workshops och antagningsprov - medverkar du i detta får du extra poäng till din behörighet

Workshop och antagningsprov sker under våren och samtliga elever som har ansökt till Estetiska programmets respektive inriktning i 1-3 hand blir inbjudna direkt från Jenny Nyströmsskolan och respektive ES-inriktning. Andra elever som vill delta är hjärtligt välkomna och kommer få information via hemsida eller studievägledare på sis högstadieskola.

OBS! Anmälan krävs till respektive inriktning - anvisningar se inbjudan under våren

Datum och tider för workshop och antagningsprov:

- Varje elev som har sökt till respektive inriktning i 1-3 hand får en personlig injudan per mail eller post.(Se till att ange rätt personliga mailadresser vid ansökan)

- Studievägledare inom samverkansområdet får via mail veta datum  och tid för respektive inriktnings workshop och antagningsprov.

- Vi kommer, när det är dags i vår, anslå datum och tider på denna hemsida, samt i vår JENNY SKOLAPP, som går att ladda ner på Appstore och Google play till din telefon, där du får en pushnotis när det är dags. (Om du laddar ner appen med den möjhligheten)

Respektive ES-inriktning kan också anslå datum och tid för workshop/antagningsprov via Facebook och Instagram.

Glöm inte att möjlighet finns att besöka oss och "skugga" lektioner på respektive inriktning!
Se vår hemsidas 1:a sida för bokning!

Besök Es bild

Inriktningsansvarig

Ove Lindqvist

Signatur: LO

Lärare

Estetiska ämnen - bild och form

0480-45 17 63

PROGRAMPLAN