Musik

Musik är en inriktning på det estetiska programmet och det är ett högskoleförberedande program. Inriktningen passar dig som inte bara vill skaffa dig en högskolebehörighet utan också vill få möjlighet att utveckla din kreativitet och ditt musicerande under gymnasietiden.

bild på film klipp

Utvecklas individuellt

Väljer du inriktningen musik får du möjlighet att utveckla din kreativitet och ditt musicerande. 
I det som är ditt huvudinstrument får du enskilda lektioner och möjligheter att prova på fler musikstilar.
 Självklart ses även sång ses som ett instrument i dessa sammanhang.

Utvecklas tillsammans

Du får också spela med andra musiker och ensemblespelet är inriktat mot pop, rock, jazz eller visor. Ofta jobbar ensemblen med ett projekt som utmynnar i någon form av framträdande. Dessutom får du kunskaper om professionell musikproduktion, både i studio och vid livekonserter.

Teori och praktik

Du kommer också att få lära dig att spela både efter noter och gehörsbaserat. I kursen gehörs- och musiklära får du också utveckla ditt gehör, träna dig att notera och att arrangera musik. Samtidigt utvecklar du en djupare förståelse för ditt musicerande.

 

Vidare studier

Utbildningen förbereder dig för många olika konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskolor och universitet. Vill du fortsätta satsa på musiken har du också en bra grund för att söka vidare till utbildningar både på högskolor och på yrkes- eller folkhögskolor.

Antagning till programmet

Varje inriktning har workshops och antagningsprov - medverkar du i detta får du extra poäng till din behörighet

Workshop och antagningsprov sker under våren och samtliga elever som har ansökt till Estetiska programmets respektive inriktning i 1-3 hand blir inbjudna direkt från Jenny Nyströmsskolan och respektive ES-inriktning. Andra elever som vill delta är hjärtligt välkomna och kommer få information via hemsida eller studievägledare på sis högstadieskola.

OBS! Anmälan krävs till respektive inriktning - anvisningar se inbjudan under våren

Datum och tider för workshop och antagningsprov:

- Varje elev som har sökt till respektive inriktning i 1-3 hand får en personlig injudan per mail eller post.(Se till att ange rätt personliga mailadresser vid ansökan)

- Studievägledare inom samverkansområdet får via mail veta datum och tid för respektive inriktnings workshop och antagningsprov.

- Vi kommer, när det är dags i vår, anslå datum och tider på denna hemsida, samt i vår JENNY SKOLAPP, som går att ladda ner på Appstore och Google play till din telefon, där du får en pushnotis när det är dags. (Om du laddar ner appen med den möjhligheten)

Respektive ES-inriktning kan också anslå datum och tid för workshop/antagningsprov via Facebook och Instagram.

Glöm inte att möjlighet finns att besöka oss och "skugga" lektioner på respektive inriktning!
Se vår hemsidas 1:a sida för bokning!

Besök ES musik

Inriktningsansvarig

Dan Bengtsson

Signatur: BD

Lärare

Musik

0480-45 17 77

PROGRAMPLAN