Teater

Teater är en inriktning på det estetiska programmet och det är ett högskoleförberedande program. Inriktningen passar dig som inte bara vill satsa på en högskoleutbildning utan också vill kunna ägna dig åt teater.

bild på film klipp

Användbara kunskaper

Den här inriktningen passar dig som är intresserad av teater och som vill utvecklas och upptäcka nya sidor hos dig själv samtidigt som du får lära dig grunderna inom teaterproduktion. Du får lära dig att stå på en scen samt att tala och agera inför andra. Det innebär också att du får lära dig sådant som koncentration, avspänning, samarbete, lyhördhet, scenisk närvaro och rollgestaltning. Dessa kunskaper utvecklar dig både som individ och som medlem i en teaterensemble.

 

Vidare studier

Eftersom det estetiska programmet är högskoleförberedande kan du efter avslutad utbildning söka vidare till en rad olika högskole- och universitetsutbildningar. Utbildningarna kan ha kopplingar till teater men det kan också handla om samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga utbildningar utan sådana kopplingar.

Antagning till programmet

Varje inriktning har workshops och antagningsprov - medverkar du i detta får du extra poäng till din behörighet

Workshop och antagningsprov sker under våren och samtliga elever som har ansökt till Estetiska programmets respektive inriktning i 1-3 hand blir inbjudna direkt från Jenny Nyströmsskolan och respektive ES-inriktning. Andra elever som vill delta är hjärtligt välkomna och kommer få information via hemsida eller studievägledare på sis högstadieskola.

OBS! Anmälan krävs till respektive inriktning - anvisningar se inbjudan under våren

Datum och tider för workshop och antagningsprov:

- Varje elev som har sökt till respektive inriktning i 1-3 hand får en personlig injudan per mail eller post.(Se till att ange rätt personliga mailadresser vid ansökan)

- Studievägledare inom samverkansområdet får via mail veta datum och tid för respektive inriktnings workshop och antagningsprov.

- Vi kommer, när det är dags i vår, anslå datum och tider på denna hemsida, samt i vår JENNY SKOLAPP, som går att ladda ner på Appstore och Google play till din telefon, där du får en pushnotis när det är dags. (Om du laddar ner appen med den möjhligheten)

Respektive ES-inriktning kan också anslå datum och tid för workshop/antagningsprov via Facebook och Instagram.

Glöm inte att möjlighet finns att besöka oss och "skugga" lektioner på respektive inriktning!
Se vår hemsidas 1:a sida för bokning!

Besök ES teater

Inriktningsansvarig

Jeanette Simson

Signatur: SN

Lärare

Estetiska ämnen - teater

0480-45 17 64

PROGRAMPLAN