Jenny Nyströmsskolan / Utbildningar / Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan bedriver undervisning för elever på Nationella program och Individuellt program.

Gymnasiesärskolan har fyra nationella program samt ett individuellt program. Inom ramen för det individuella programmet läser eleverna ämnesområden. Eleverna på det individuella programmet delas in i olika grupper, där samtliga ämnesområden ingår men i varierande omfattning.
Varje klass har elever från åk 1 till fyra. Vi finns på Jenny Nyströmsskolan, Carlsbergsvillan och på Axel Weüdelskolan. Vårt övergripande mål är att varje elev ska få ett så självständigt liv som möjligt i arbete, studier, boende och fritid.

Individuellt Program

Ämesområderna på den individuella programet är:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation

Nationella Program

Våra nationella program vänder sig till dig som slutar grundsärskolan eller har en dokumenterad behörighet till gymnasiesärskolan.

Utbildningsmål

Att utifrån din individuella studieplan ge dig förutsättningar att utveckla dina personliga egenskaper och intressen samt förbereda dig för ett självständigt liv.

Gemensamma ämnen för nationellt program

Kurser

Poäng

Engelska 1 100
Estetisk verksamhet 1 100
Historia 1 50
Idrott och Hälsa 1 200
Individuellt val 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 1 50
Religionkunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 50
Gymnasiesärskolearbete 100

Totalt

1200

Gymnasiesärskolan program

Vill du veta mer kontakta

Mats Insulander

Rektor

för GY-sär samt NA-programmet

0480-45 18 55

072-570 42 71