Jenny Nyströmsskolan / Utbildningar / Utlandspraktik

Internationalisering på Jenny

På Jenny pågår flera olika internationaliseringsprojekt, där utlandspraktik för ett antal yrkesförberedande program erbjuds. Ett mångårigt samarbete finns sedan tidigare med Norge, Nederländerna och Tyskland.
Spanien är nytt för skolan. Där erbjuds 7 veckors praktik inom barnomsorg/skola/särskola och daglig verksamhet.

Utbyte med Norge, Nederländerna, Tyskland och Spanien

I olika samarbetsprogram inom Erasmus + tar Jenny Nyströmsskolan emot elever från Norge, Nederländerna, Tyskland och Spanien som gör sin praktik i Kalmar. Elever på barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet  samt vård - och omsorgsprogrammet gör i sin tur delar av sin arbetsplatsförlagd utbildning på arbetsplatser i dessa länder.