Jenny Nyströmskolan / Utbildningar / Utlandspraktik

Internationalisering på Jenny


Internationalisering på Jenny

Vill du krydda din utbildning på Jenny Nyströmskolan med utlandsstudier? På Jenny Nyströmskolan har vi lång och bred erfarenhet av olika internationella aktiviteter. Det vanligaste är att du gör en del av din APL i ett annat land. Länder vi har samarbetat med tidigare är t ex Spanien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Norge och Nederländerna. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt nätverk och låter gärna elever komma med egna initiativ i det här arbetet.
En glädjande nyhet är att vi från 2021 är ackrediterade för att jobba med internationalisering inom Europa till och med 2027! Det innebär att vi kan jobba mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt inom Erasmus+programmet. I det här arbetet ingår också att vi tar emot besök från skolor i andra länder. Detta ger dig möjlighet att skapa kontakter för din framtida karriär oavsett det blir i Sverige eller i ett annat land.
Hur gör du när du blir nyfiken på utlandsstudier?
-Håll koll på Jenny Nyströmskolans hemsida och din mail. Där kommer information allt eftersom arbetet utvecklas.
Vi vill erbjuda elever det här mervärdet till sin utbildning men vi tänker också på att uppfylla våra mål. För att kunna ta del av möjligheten ska du ha visat att du sköter dina studier och visar dig lämpad att representera Jenny Nyströmskolan i ett annat land. Vi tar också hänsyn till dina personliga behov.
För mer information kan du kontakta; This is an email address