Jenny Nyströmskolan / Utbildningar / Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Det här är programmet för dig som är obehörig att söka till ett nationellt program. Via ett introduktionsprogram kan du läsa upp din behörighet eller förbereda dig för arbetsmarknaden. Inom Gymnasieförbundet finns följande introduktionsprogram:

bild på film klipp

Individuellt alternativ 

Individuellt alternativ är för dig som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att bli antagen till ett nationellt program.
Utbildningen kan bestå av grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, men kan även innehålla kurser från nationella program och andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, som till exempel praktik och andra motivationshöjande insatser. I vissa grundskoleämnen får du undervisning på din tidigare grundskola för att uppnå behörighet.
Individuellt alternativ är anpassat efter dina behov och förutsättningar.
Målet är att du efter utbildningen ska söka arbete eller läsa vidare inom gymnasiet eller annan utbildning.
Vill du veta mer kontakta Marie Wolke

Preparandutbildning 

Preparandutbildning är för dig som saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs för ett nationellt program, men som har förutsättningar att bli behörig inom ett år.
Utbildningen ska vara högst ett år.
Du studerar främst de grundskoleämnen som du ännu inte har godkända betyg i och som krävs för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. I vissa ämnen får du undervisning på din tidigare grundskola för att uppnå behörighet. Utbildningen kan också innehålla enstaka gymnasiekurser och även andra insatser som är gynsamma för din kunskapsutveckling.
Du kan välja att gå preparandutbildning även om du är gehörig till ett yrkesprogram, men vill komplettera med ämnen för att få behörighet till ett högskoleförberedande program.
Vill du veta mer kontakta Patrick Williamsson

Programinriktat individuellt val 

Programinriktat individuellt val är ett alternativ för dig som vill gå ett yrkesprogram, är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig, men saknar behörighet i enstaka ämne.
För att söka IMPRO ska du vara behörig (minst betyg E) i svenska eller svenska som andraspråk. Det krävs även godkända betyg i engelska eller matematik tillsammans med minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
IMPRO innebär att du under gymnasietiden läser färdigt ämnet från grundskolan för att bli behörig, tillsammans med kurserna på det nationella programmet. Du följer yrkesprogrammet, men formellt har du en IMPRO-plats tills du är behörig och antas då till yrkesprogrammet.
Du söker till IMPRO och urval sker utifrån meritvärde, såsom till ett nationellt yrkesprogram. IMPRO erbjuds på samtliga skolor i mån av plats.
Vill du veta mer kontakta Patrick Williamsson

Språkintroduktion 

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt gymnasieprogram och behöver utbildning i det svenska språket.
Utbildningen innehåller undervisning i svenska som andraspråk och kan även innehålla andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella gymnasieprogram och andra insatser som du kan behöva för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du gå vidare till ett gymnasieprogram eller annan utbildning.

Språkintroduktion på Lars Kaggskolan (IMSPR-LK)
Utbildningen är för dig som är nyanländ i Sverige.
Vill du veta mer kontakta Patrick Williamsson

Språkintroduktion på Jenny Nyströmsskolan (IMSPR-JN)
Utbildningen är för dig som har kunskaper motsvarande minst årskurs 6 i ämnet svenska som andraspråk
Vill du veta mer kontakta Marie Wolke

Yrkesintroduktion 

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesutbildning, men saknar behörighet för att gå IMPRO eller yrkesprogram.
Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram och praktik, samt även andra insatser som kan vara gynnsamma för din kunskapsutveckling. I vissa grundskoleämnen får duundervisning på din tidigare grundskola för att uppnå behörighet.
IMYRK ska i första hand innehålla yrkesinriktad utbildning och det är därför viktigt att du har stort intresse av den inriktning som du söker.
Målet med utbildningen är att du ska kunna få ett arbete eller söka till ett yrkesprogram på gymnasiet.
IMYRK erbjuds på samtliga skolor i mån av plats
Vill du veta mer kontakta Patrick Williamsson

Rektor

Marie Wolke

Programrektor

för IMA, IMS, IMYVO samt HT- RL-programmen

0480-45 17 17

Programföreståndare

Anders Alsegård

Signatur: AD

Lärare

Svenska som andraspråk, SO-ämnen - IM-programmet

0480-45 17 47

SYV

Agneta Hult

Studie- och yrkesvägledare

för HT, RL samt IM programmen

0480-45 17 04