Jenny Nyströmskolan / Utbildningar / Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Lärare undervisar elev med dator och papper

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det ger dig en bra grund för vidare studier och utbildningen är så bred att den ger dig behörighet till de allra flesta utbildningar på högskolor och universitet.

bild på film klipp

Bli behörig till vidare studier

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen. Men samtidigt som du blir behörig till naturvetenskapliga, tekniska och matematiska utbildningar på högskolor och universitet blir du också behörig till de flesta kultur- och samhällsorienterande utbildningar. Ditt val av inriktning och programfördjupningskurser bestämmer vilka av dessa utbildningar som du kommer att vara behörig att söka.

Vi erbjuder två inriktningar

Inför årskurs två väljer du någon av programmets två inriktningar, naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle. Vill du fördjupa dig ytterligare i de naturvetenskapliga ämnena väljer du inriktning naturvetenskap och om du vill kombinera det naturvetenskapliga perspektivet med ett mer samhällsinriktat perspektiv väljer du inriktningen naturvetenskap och samhälle. Om du vill kan du redan i din ansökan till gymnasiet ange vilken av inriktningarna du är intresserad av. Oavsett inriktning läser du tre kurser i matematik och den första fysik-, kemi- och biologikursen. Hur mycket du fördjupar dig i dessa ämnen avgörs sedan av ditt inriktningsval.

Naturvetenskap

Väljer du den här inriktningen får du lära dig mer matematik och mer om sammanhangen i naturen och förutsättningarna för liv men också om fysikaliska fenomen och kemiska processer. Med andra ord får du fördjupa dig i de naturvetenskapliga ämnena och läsa ytterligare kurser i matematik, fysik, kemi och biologi.

Naturvetenskap och samhälle

Väljer du den här inriktningen får du lära dig mer om hur samspelet mellan naturvetenskap och samhällsutveckling har sett ut genom historien och hur det ser ut i våra dagar. Inriktningen ger dig ett bredare perspektiv genom att den kombinerar det naturvetenskapliga perspektivet med det samhällsvetenskapliga. Om du väljer denna inriktning läser du geografi och ytterligare en kurs i samhällskunskap men du fördjupar dig också i ett  av de naturvetenskapliga ämnena.

Att plugga på "Natur"

Alla elever på Jenny Nyströmsskolan har tillgång till en elevdator under studietiden. På naturvetenskapsprogrammet arbetar lärarna tillsammans för att utveckla och anpassa undervisningen till de möjligheter som de bärbara datorerna ger. Genomgångar och föreläsningar finns ofta online, samarbete och handledning kan också ske digitalt och många laborationer eller uppgifter utnyttjar också de möjligheter som tillgång till datorer och olika programvaror ger. Sjävklart får du också ta del av föreläsningar, laborationer, exkursioner och studiebesök, IRL (i verkligheten).

Undervisningen, oavsett om upplägget innebär att den digitala tekniken utnyttjas eller inte, syftar till att ge dig möjlighet att utveckla ett undersökande arbetssätt. Det ger dig träning i samarbete, problemlösning och kritisk granskning. Det är också ett arbetssätt och förmågor som du kommer att ha nytta av både i dina vidare studier och i ditt framtida yrkesliv.

bild på film klipp

Besök NA

Rektor

Kristofer Bengtsson

Programrektor

för ES och NA programmet

0480-45 17 06

Programansvarig

Ida Carleson

Signatur: CI

Lärare

Svenska + religion + psykologi

0480-45 17 48

Studie- och yrkesvägledare

Yvette Ljunggren Säfverblad

Studie- och yrkesvägledare

för ES-programmet

0480-45 17 34

Kombinera med NIU

Naturvetenskapsprogrammet på Jenny Nyströmskolan kan kombineras med de nationella idrottsutbildningarna NIU, i simning, fäktning, fotboll och innebandy.