Jenny Nyströmsskolan / Utbildningar / Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Det här är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen. Beroende på vad du väljer inför årskurs tre kan det handla om arbete på sjukhus, vård- och hälsocentral, i hemsjukvården, inom särskilt boende, gruppbostad eller daglig verksamhet, i hemtjänsten eller som personlig assistent.

Det finns också möjlighet att välja kurser för att direkt kunna läsa vidare på högskolan.

bild på film klipp

På vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig vad god hälsa är, hur livsstilen påverkar människors hälsa, hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt hur man förebygger och botar olika sjukdomar. Du får också utveckla din förmåga att bemöta och kommunicera med människor med olika behov. Utbildningen ger dig alltså kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Under utbildningen varvas teori och praktik och inte minst under de femton veckornas praktik (APL= arbetsplatsförlagt lärande) får du använda och utveckla dina yrkeskunskaper.

 

Inga inriktningar men specialisering

På programmet finns inga inriktningar men genom ditt val av programfördjupningskurser har du möjlighet att specialisera dig mot arbeten inom vård och omsorg eller inom socialtjänst.

Stipendium

Som elev på vård- och omsorgsprogrammet erbjuds du möjlighet att söka ett stipendium till din körkortsutbildning.

Besök VO

Klicka på länken nedan

Besök VO

Lärlingsutbildning VO

Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds på alla yrkesprogram som finns inom Kalmarsunds gymnasieförbund. När du går en gymnasial lärlingsutbildning läser du två dagar i veckan de gymnasiegemensamma ämnena i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Programansvariga

Anders Jonsson

Signatur: JD

Lärare

Vård- och omsorgsämnen

0480-45 17 41

072-559 25 64

Gunilla Berg Christoffersson

Signatur: BA

Lärare

Vård- och omsorgsämnen

0480-45 17 41

Studievägledare

Josefine Almén Olsson

Studie- och yrkesvägledare

Gysär, NA och VO-programmen

070-342 76 14

PROGRAMPLAN