Jenny Nyströmskolan / Utbildningar / Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Informationsbild som visar hur en hjärtstartare fungerer

Det här är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen. Beroende på vad du väljer inför årskurs tre kan det handla om arbete på sjukhus, vård- och hälsocentral, i hemsjukvården, inom särskilt boende, gruppbostad eller daglig verksamhet, i hemtjänsten eller som personlig assistent.

Det finns också möjlighet att välja kurser för att direkt kunna läsa vidare på högskolan.

bild på film klipp

På vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig vad god hälsa är, hur livsstilen påverkar människors hälsa, hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt hur man förebygger och botar olika sjukdomar. Du får också utveckla din förmåga att bemöta och kommunicera med människor med olika behov. Utbildningen ger dig alltså kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Under utbildningen varvas teori och praktik och inte minst under de femton veckornas praktik (APL= arbetsplatsförlagt lärande) får du använda och utveckla dina yrkeskunskaper.

Inga inriktningar men specialisering

På programmet finns inga inriktningar men genom ditt val av programfördjupningskurser har du möjlighet att specialisera dig mot arbeten inom vård och omsorg eller inom socialtjänst.

Stipendium

Som elev på vård- och omsorgsprogrammet erbjuds du möjlighet att söka ett stipendium till din körkortsutbildning.

bild på film klipp

Besök VO

Rektor

Mats Insulander

Rektor

för VO och BF programmet

0480-45 18 55

Studie- och yrkesvägledare

Anna-Stina Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

för BF, VO och NA-programmen

0480-45 17 07

Programansvariga

Jenny Humala

Signatur: HE

Lärare

Samhällskunskap, svenska

0480- 45 17 37

PROGRAMPLAN